Home

2008 évi xlvi törvényaz élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytá

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. v1a9008e41.8619.20210819153051..9.69.6. Nemzeti Jogszabálytár állata rendszeres ellátásáról és felügyeletéről gondoskodni; b) 78 e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban,. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. v30bd17b4e.8601.20210811160238..9.69.4. Nemzeti Jogszabálytár állata rendszeres ellátásáról és felügyeletéről gondoskodni; b) 77 e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban,. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. v1a9008e41.8619.20210819153051..9.69.6. Nemzeti Jogszabálytár állata rendszeres ellátásáról és felügyeletéről gondoskodni; b) 61 e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban,.

2015. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági ..

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről A törvény alkalmazási köre kiterjed az állat tartására, forgalomba hozatalára, szállítására, levágására, leölésére, gyógykezelésére, egészségi állapotának vizsgálatára 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. A törvény alkalmazási köre kiterjed az állat tartására, forgalomba hozatalára, szállítására, levágására, leölésére, gyógykezelésére, egészségi állapotának vizsgálatára. Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed az állatok. 1 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek bi.. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1 Home 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről1 Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Uni 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban a következ 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 38. § (1) bekezdés és 38/A. § (29) bekezdés. Ügyfélszolgálat. További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén: telefonszám: 06-1/336-900 1 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (Éltv.) 2 676/2020. (XII.28.) Kormányrendelet a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól- különösen: 4.§ b) pon MAGYAR KÖZLÖNY 58. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 27., hétfő Tarmzék 2015. évi XLVI. törvény Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 542

2008. évi XLVI. törvény - jogiportal.h

Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapjá 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáró

Kötelező, 852/2004/EK rendelet és a 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről jogszabályok előírják,hogy a HACCP rendszerek kialakítását, üzemeltetését és új engedély kiadásához is szükséges a HACCP dokumentum Éltv.: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - a

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listáj 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmérő 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről : 3773: 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (kivonatos közlés) 3808: 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól : 3809. Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról 6. cikk 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 23. § (2) bekezdés és 38/B. § 578/2020. (XII. 14.) Korm. Rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működésérő A 2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről előírja: az élelmiszer-vállalkozás működése során olyan önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomon követési, termék-visszahívási rendszereket vagy ilyen rendszerek olyan elemeit kell működtetni, amelyekkel biztosítható az élelmiszer.

16. számú tananyag Az élelmiszerláncról és hatósági ..

NKE-n minősített tanfolyam, pontszám: 26 pont. PM-0596-1312-BS. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény egyes szakaszainak értelmezése az ökológiai termelésre vonatkozó előírások tükrébe - 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, - A késztermékek mikrobiológiai szennyeződésének határértékeit a Bizottság 2073/2005 EK rendelet az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól, 4/1998 22. 2008.11.28 Gubacsi Attila, 6000 Kecskemét, Urihegy 40/A. Bio virágméz 500 g 2009.dec.30. magas HMF (62,7 mg/kg) Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 23. 2008.11.28 Aranynektár Kft., 2336, Dunavarsány, 2439 hrsz. Erdei virágméz 500 g 2011.08.2 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 1998. évi XXVII. törvény az állatok védelméről. Helyi rendelet az állattartás szabályairól 24/2010 (VI. 30) Hol talál meg minket? Cím: 3527 Miskolc, Fonoda u. 16. Megközelíthető: A Tiszai pályaudvarról és a Repülőtérről a 8-as autóbussza 2008 évi xlvi törvény az élelmiszerláncról. Magyar joganyagok - 2008. évi XLVI. törvény - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről f) az állatok, közvetve az ember egészségét nem veszélyeztető, biztonságos és megfelelő minőségű takarmány felhasználása révén a takarmányfelhasználók érdekeinek, a végső fogyasztók biztonságána 2008. évi XLVI.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági · PDF fájl2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával. 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 41/2010. (II.26. A 2013. évi CCL. törvény 113.§, illetve a 222.§ alapján módosított 2008. évi XLVI. törvény (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről) előírja, hogy 2015. január 1-jétől a törvény hatálya alá tartozó terméket nyilvántartásba nem vett élelmiszerlánc szereplőtől tilos vásárolni, illetve átvenni.

2008. évi XLVI. törvény. az élelmiszerláncról és hatósági ..

Például az élelmiszereket vizsgáló nem hatósági laboratóriumoknak szükséges benyújtani az akkreditálási kérelemmel együtt a 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény szerint a működésükhöz szükséges hatósági engedély(eke)t. 2018.11.07 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer. Soron következik az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló T/6978. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6978/6. számon, összegző jelentését pedig T/6978/7. A jogszabályok (2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK RENDELETE) ide vonatkozó részét beillesztettem: 10. élelmiszer: az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer biztonsági Hatóság. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008

veszprém vár . Éltv. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági husziták felügyeletéről * . boldogkővár Az Országgyűlés felismerve, holukács árok gy az embereciprus fővárosa k biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósápamela anderson baywatch gi felügyelete szükséges, az Európai. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (Éltv.) 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól (Gyftv.) 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt. Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapjá - 2008. évi XLVI. törvény - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről - 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről - 41/1997. (V.28) FM rendelet - az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáró

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. § (4) bekezdése ezért úgy rendelkezik, hogy a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (35. § (4) bek. e) pont) 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről (4. § (5) bek., c) pont, cc) alpont) 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés, 42. § (1) bekezdés c) pont, 50. § (4)-(7) bekezdés, 60. § (1) bekezdés c) pont; a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei. Az állat- és növény-megbetegedésekre, az ezekkel kapcsolatos intézkedésekre, a kártalanításra számos jogszabály vonatkozik. Az alábbiakban a legfontosabb ilyen jogszabályokat soroljuk fel: - 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről; - 53/2019. (XI. 25. 2008. évi Xlvi. törvény. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő Hibás link jelzése Link megosztása Értékelé

2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról Bortörvény 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Élelmiszerlánc-törvény 127/2009 (IX.29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás Az önkormányzat jegyzője hatósági úton szerez érvényt az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (a továbbiakban: Éltv.) foglalt növényvédelmi előírások betartásának. A fentiek be nem tartása esetén, annak kikényszerítésére az Éltv A nem állami szolgáltató laboratórium engedélyezéséről vagy nem állami üzemi laboratórium nyilvántartásba vételéről kérelmet szükséges benyújtani. Az engedély vagy nyilvántartásba vétel célja, hogy a laboratóriumok megfeleljenek az alapvető jogszabályi és szakmai feltételeknek. Az engedélyről vagy a nyilvántartásba vételről egy határozatot kap az ügyfél. 201 [1]2. évi . . . törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 2. A törvényjavaslat az alábbi, új 1-3 . §-okkal egészül ki, az ezt követő §-ok számozása értelemszerűen módosul: 1 . § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről.

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásró 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (64-67. §) 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (48. §) Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenysé 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 19/1992. évi (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati. 1. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 1. §-a a következõ g) ponttal egészül ki: (A törvény célja az élelmiszerlánc szereplõire vonatkozó követelmények megfogalmazásával és egységes hatósági felügyeletének megteremtésével 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVI. törvény - sertesinfo.aki.gov.h

 1. 2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről; 2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról; 2006. évi XCVIII. Törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz.
 2. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről, 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 3. 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. 3/1986. (II. 21.
 4. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairó
 5. A Szolgálat működése során - az Alapító Okirat rendelkezésein felül - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.
 6. 2001. évi CVIII. törvény - Elektronikus kereskedelemi szolgáltatások. 2005. évi CLX. törvény a kereskedelemről. 2003. évi 151. Kormányrendelet (Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról) 2008. évi XLVI. törvény (Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről) GMBSZ 2008 (a 19/2009. (I

Kibővült az élelmiszerlánc-felügyeleti díjra kötelezettek köre . Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2017. június 16-tól érvénybe lépett változása alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj megfizetésére kötelezettnek minősül az a nem magyarországi illetőségű adóalany, aki az állami adóhatóságnál. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2020. augusztus 1-jétől hatályos 55. § (6)-(7) bekezdéseiben foglalt járványügyi intézkedések kapcsán megítélt kártalanítás áfa tartalmára kérhető áfa fizetési halasztással összefüggésben az áfabevallás kiegészült a 2065A-02. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) alapján csak olyan piaci szereplőtől lehet vásárolni élelmiszert, aki FELIR azonosítóval rendelkezik. Tehát neked is egy tökéletes lehetőséget nyújt, hogy partnereidet leellenőrizhesd az információs rendszerben

Nébih Ügyfélprofil Rendszer - gov

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 45. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 178. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76 a 6. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 35. pontjában, és az (5) bekezdés i) pontjában, a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaköz Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (8) bekezdése szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetésre kötelezettnek évente egyszer kell bevallania a díjfizetés alapjául szolgáló nettó árbevételét. A bevallási kötelezettséget május 31-ig kell teljesíteni

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 42. § (4) bekezdése és 52. § (3) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2. a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület vonatkozásában az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 50. § (4) bekezdése alapján a parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat. Tájépítészeti Csopor Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. melynek létrehozását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény írta elő. Az Agrárminisztérium, illetve a Nébih hatáskörébe, szakterületéhez tartozó összes partner és annak tevékenysége a FELIR nyilvántartás részét képezi. Az állatorvoso A Magyar Közlöny 137. számában megjelent 2020. évi LIII. törvény több ponton is módosítja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényt és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényt

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végégig folyamatosan fenntartani Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük Tájékoztató a parlagfű mentesítési kötelezettségről. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: törvény) 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű.

Tovább zajlanak a közétkeztető konyhák

Egyéb információk: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló mód. 2008. évi XLVI. törvény 18. § (6) bekezdése szerint a méhész köteles a méhállományok tartásának helyét, vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályba Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) módosítása számos, a közelmúltban elfogadott, adott terület átfogó szabályozását célzó uniós jogi aktus végrehajtását, illetve harmonizációját valósítja meg, továbbá a gyakorlati életben felmerült problémák hatékony kezelésére vonatkozóan nyújt. Ezeket a betegségeket be kell jelenteni a hatóságoknak, amelyet követően hatósági intézkedésekre kerülhet sor. Az elrendelhető intézkedéseket az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 48-53.§-ai sorolják fel. Ugyanezen törvény 54-55.§-ai rendelkeznek a kártérítési.

a 15. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározot Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően azt az állapotot a vegetációs időszak végéig.

A FELIR az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszer, melyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (Nébih) hozott létre és működtet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 38/A. § alapján Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott parlagfű elleni védekezési kötelezettségek hatékony betartatása érdekében Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alábbi parlagfű-mentesítési programot alkotja Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) a parlagfű vonatkozásában a földhasználó kötelezettségévé teszi azt, hogy megakadályozza az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását, és ezt követőe Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:Éltv) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs. 2013. június 26. Tisztelt Termőföld-tulajdonos, Földhasználó! A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala ezúton tisztelettel felhívja a termőföld tulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. alapján a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű.

Kormányablak - Feladatkörök - Forgalomba hozatali és

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: törvény) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 94. • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan. 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről, 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről, 220/2017. (VII. 31.

Magyar Közlöny Online - kozlonyok

 1. GYIK Élelmiszerbiztonság és HACCP tanácsadá
 2. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intéze
 3. Egészségügyi Közlöny Online - kozlonyok
 4. Nébih Ügyfélprofil Rendszer - upr
 5. AD-CO Food Kft

EDU: Minden kurzu

 1. Állategészségügyi telep Miskolci Városgazda Nonprofit Kft
 2. 2008 Évi Xlvi Törvény 2008
 3. Állattartási - állatvédelmi ügyek - Hivatali ügyintézés
 4. FELIR azonosító - egy év az átállásra - NA
 5. NA

Termék használati és kezelési AVE Ásványvíz Gyártó és

 1. NEBIH- FELIR - Duo-Ász Könyvelő és Adótanácsadó Iroda
 2. Kutyatáp elszámolhatósága és áfája - Adózóna
 3. Kőröstetétlen - Bejelentés parlagfűvel vagy allergén