Home

Általános hatáskörű útlevélhatóság

Általános hatáskörű útlevélhatóság Ügyintézés határideje Ha az adatszolgáltatás iránti kérelemben hatósági bizonyítvány kiállítását nem kérik, az adatszolgáltatás ügyintézési határideje a kérelem beérkezését követő naptól számított 20 (sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8) nap Az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az általános hatáskörű útlevélhatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú kincstári célelszámolási számla javára történő átutalással, fizetési számlára történő.

Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő - az egészségi állapot miatti meghatalmazotti eljárás kivételével - a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását. Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a külpolitikáért felelős miniszter, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely tartalmazza Az általános hatáskörű útlevélhatóság az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti és gondoskodik e ténynek az útiokmány-nyilvántartásban való feltüntetéséről. (8) * Ha a kérelem benyújtásakor a 18. § (2).

Az általános hatáskörű útlevélhatóság az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti és gondoskodik e ténynek az útiokmány-nyilvántartásban való feltüntetéséről. (8) 133 Ha a kérelem benyújtásakor a 18. § (2). 5. § (1) * A díjfizetési kötelezettség az általános hatáskörű útlevélhatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy az általa megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámla javára történő átutalási megbízással, illetőleg készpénz-átutalási megbízással való megfizetéssel teljesíthető. (2) A kérelmező a magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújthatja be Az útlevélhatóság a magánútlevelet, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetőség. Amennyiben a sürgősségi (3 napos) eljárást választja, az elkészült okmányt csak Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán. Általános hatáskörű útlevélhatóság (döntés meghozatala) Közigazgatási per (bírósági út) Az útlevélhatóság a kiskorú úti okmányát visszavonja, ha azt. a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult bármelyik szülő vagy a gyám azért kéri, mert az úti okmány kiadásához való hozzájárulását visszavonta, vag

Kormányablak - Feladatkörök - Útlevél nyilvántartásból

Kormányablak - Feladatkörök - Magánútlevél kiadása

  1. A kérelmező magánútlevél (a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány) iránti kérelmet belföldön a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújthatja be
  2. Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő - az egészségi állapot miatti meghatalmazotti eljárás kivételével - a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását, ha 12.

Úti okmány kiadása iránti kérelem - Tájékoztatá

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról ..

Jelentős változás jön az útlevélnél és a személyi

  1. Kormányablak - Feladatkörök - Útlevél eltulajdonításának
  2. Ha sürgős az adat - Sürgős kereset a nete
  3. Fontos változások jönnek az útlevélnél és a személyi