Home

Fekete lyuk termodinamika

ahol A a fekete lyuk eseményhorizontjának a felülete, c a fénysebesség, G a Newton-féle gravitációs állandó, h pedig a Planck-állandó. η dimenziótlan arányossági tényezõ.A kvantumosságot jellemzõ hállandó megjelenését az entrópia és a felület mértékegysége közötti átváltás indokolja.Ez az egyetlen univerzális természeti állandó, amely a jó dimenziót adja Az univerzum entrópiája és a fekete lyukak Az Univerzum egészére érvényes, a gravitációt is magába foglaló termodinamika lehetőségét sokan vitatják, ám Stefan és Boltzmann képletével, amelynek együtthatóját Planck sugárzási törvénye meghatározza, könnyen kiszámítható az egykor létezett termikus egyensúlyból lecsatolódott, azóta kölcsönhatásmentes ideális. Ugyebár a fekete lyuk elnyeli az energiát és elveszik, ez viszont sérti az alaptörvényt. Hawking ekkor állt elő azzal az elmélettel, hogy bizonyos helyzetben veszít a tömegéből a fekete lyuk (ergo csökken a mérete - de nem a termodinamika törvénye miatt!) Azt állította, hogy a fekete lyukak is engedelmeskednek a termodinamika törvényeinek: az eseményhorizont mérete összefügg az entrópiával, amikor a fekete lyuk elnyel valamit, akkor az eseményhorizontja annyival növekszik, amennyi entrópia a rendszerből egyébként kiesne

A fekete lyuk körül rendkívüli módon görbül a téridő, ez megzavarja a vákuumfluktuációkat és negatív energia jelenik meg. Ha van negatív energia, akkor a fekete lyukak fizikája és a termodinamika között nincs ellentmondás. (Ezzel kapcsolatban lásd a sorozat korábbi cikkét. Ugye azzal, hogy elnyel más anyagot, a fekete lyuk csökkenti az enrtópiát. DE a fekete lyuknak nem lehet zéró vagy negatív entrópiája, mert azzal megsértené a termodinamika 2. főtételét, tehát kuszáj azt feltételezni, hogy a fekete lyuknak nem csak hogy van entrópiája, de mindig nő, minél több tárgyat elnyel Ennek alapján látszik, hogy a fekete lyuk hõkapacitása a várakozásunknak megfelelõen negatív, ugyanis . A Stefann-Boltzmann törvény szerint a fekete lyuk egységnyi felületének luminozitása a hõmérséklet negyedik hatványával arányos: L = aT s 4, ahol a egy konstans, így a lyuk teljes luminozitása: L s = (4pR s 2)(aT s 4. Nem mondom ,hogy lövésük sincs, hogyan működik a világegyetem, de néha elő kellene venni a józan paraszti észt is. Például nekem gyerek koromtól fogva természetes, hogy a Tejút és társai (spirál galaxisok)közepében csakis egy fekete lyuk lehet. A nagy tudósok pedig csak nemrég jöttek rá, ha jól tudom

Az Univerzum entrópiája és a fekete lyukak - Fizika

Minél kisebb a fekete lyuk tömege, annál magasabb a hőmérséklete. Ahogy tehát fogy a fekete lyuk tömege, egyre nő a hőmérséklete és részecskekibocsátása, azaz egyre gyorsabban veszíti tömegét. Nem teljesen tisztázott még, mi történik akkor, ha a fekete lyuk végül rettenetesen kicsivé válik Fekete lyuk Tartalomjegyzékhez Világképem Anyag-időszak A fekete lyuk olyan égitest, amelynél a szökési sebesség eléri vagy meghaladja a fénysebesség értékét. Létezésüket az általános relativitáselmélet támasztja alá.. A fekete lyuk a téridő olyan tartománya, ahonnan az erős gravitáció miatt semmi, még a fény sem tud távozni. . Félklasszikus szemléltetése.

Ez a probléma foglalkoztatta a kanadai Albertai Egyetemen fizikusát, Don Page-t, aki korábban Hawking tanítványa volt.Page továbblépett Hawking elméletén, és 1992-ben felvetette a fekete lyuk teljes elpárolgásának ötletét, amelynek során a véletlenszerű kvantumfolyamatok kívülről befelé haladva teljesen leépítik a fekete lyukat Amerikai csillagászok és fizikusok a LIGO által elsőként észlelt gravitációs hullám információit elemezték a korábbiaknál sokkal tüzetesebben. Kiderült, a két fekete lyuk egyesülése után a teljes eseményhorizont területe valóban változatlan maradt - ahogy azt Stephen Hawking megjósolta Nagyon szeretem a fizikát és szeretnék tisztába lenni az összes tudományterületével.Ha kérhetném azt is írjátok oda mivel foglalkozik az adott tudományterület.A modern és a klasszikus fizika területeit is írjátok oda dM fekete lyuk = T dS fekete lyuk. Ezzel viszont hőmérséklet is értelmezhető a fekete lyukakra. A Schwarzschild-megoldás szerint ugyanis egy nem-forgó fekete lyuk Bekenstein-entrópiája a tömeg négyzetével arányos. Ezért a fenti képlet alján a fekete lyuk Hawking-hőmérséklete annak tömegével fordított arányban változik Úgy tűnik, sikerült igazolni Stephen Hawking egyik népszerű elméletét, melyet 1971-ben alkotott meg Einstein általános relativitáselméletét felhasználva. A brit tudós ugyanis ezek alapján azt a következtetést vonta le, hogy egy fekete lyuk összfelülete soha nem csökkenhet az idő előrehaladtával, ami természetesen összhangban van a termodinamika II. törvényével.

Egy ilyen fekete lyuk-fehér lyuk kombinációt nevezünk féreglyuknak. A fehér lyuk egyébként mindent eltaszít magától. A valóságban fehér lyuk ill. akkor féreglyuk sem létezik, legalábbis erre utaló nyomokat még nem észleltek. A fekete lyuk keletkezéséről a következő elképzelések vannak Hawking kiszámította, hogy a fekete lyuk sugárzása akkor egyeztethető össze a termodinamika második fő tételével (az entópia nő, vagy legalább is állandó marad konzervatív rendszer esetén), ha a fekete lyuk hőmérséklete fordítottan arányos az eseményhorizontjának a felületével (minél kisebb a fekete lyuk, annál.

Termodinamika A termodinamika második főtétele: az időiránya Semmi sem biztos az életben, kivéve a halált, az adót és a termodinamika második főtételét. Mindhárom olyan folyamat, amelyben valamely mennyiség, mint az energia vagy a pénz, hasznos illetve hozzáférhet A fekete lyukak tűzfala. A Nature beszámolója szerint a kérdés matematikai elemzését még tavaly márciusban végezte el Joseph Polchinski, a Santa Barbara-i (Kalifornia) Elméleti Fizikai Kavli Intézet húrelmélettel foglalkozó fizikusa. Az uralkodó felfogás szerint a fekete lyuk felé közeledő űrhajós az objektum felszínét jelentő eseményhorizont eléréséig semmit sem.

A teória többek között azért is népszerű évtizedek óta, mert a fizikusok roppant elegánsnak tartják, ahogy egybevág a termodinamika második alaptételével (ami szerint egy zárt rendszer entrópiája mindig növekszik; márpedig a fekete lyuk entrópiája arányos a felületével). Az. Massachusetts Institute of Technolog Egy fekete lyuk körüli tűzfal egy hipotetikus jelenség, amikor egy fekete lyukba eső megfigyelő nagy energiájú részecskéket talál az eseményhorizonton (vagy annak közelében). A tűzfalak jelenségét 2012-ben Ahmed Almheiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski és James Sully fizikusok javasolták a fekete lyuk komplementaritás látszólagos ellentmondásának lehetséges. Elméletileg fekete lyuk nélkül is létrehozhatók a féregjáratok, amelyek még eléggé nagyok és stabilak is. Ehhez szükséges a negatív energia, más néven exotikus tömeg. Az általunk ismert anyag kivétel nélkül pozitív energiával rendelkezik, ami által a téridőben pozitív görbület jön létre Harmadik előadás. A fekete lyukak: 45: Negyedik előadás. A fekete lyukak nem is olyan feketék: 67: A termodinamika második főtétele: 71: A fekete lyuk sugárzása: 74: A fekete lyuk robbanása: 78: Az ősi fekete lyukak keresése: 80: Az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika: 83: Ötödik előadás. A világegyetem. A termodinamika második főtétele 71 A fekete lyuk sugárzása 74 A fekete lyuk robbanása 78 Az ősi fekete lyukak keresése 80 Az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika 83 Ötödik előadás. A világegyetem eredete és sorsa 87 A forró Nagy Bumm-modell 89.

Az univerzum entrópiája és a fekete lyukak - Érettségid

A fekete lyukak mérete - képtelenség

A Bekenstein kötött korlátozza az információ tárolható belül gömb alakú térfogat a entrópia egy fekete lyuk az azonos felületű. A termodinamika korlátozza a rendszer adattárolását az energiája, a részecskék száma és a részecskemódok alapján. A gyakorlatban ez erősebb kötés, mint a Bekenstein kötés Tavaly júniusban a Tehén nevű kozmikus robbanás lobbant ki a Herkules-csillagképből 200 millió fényévnyire. A tudósok most azt hiszik, hogy pontosan ez az a pillanat, amikor egy fekete lyuk vagy neutroncsillag született, amelyet a Földről először figyeltek meg Agy Anyag Atom Biológia Bolygó Csillag Csillagászat Ember Evolúció Fekete lyuk Fény Fizika Föld Galaxis Gravitáci ó Hold #fojtás #termodinamika. ma 16:29. 1/4 Adalbert88 válasza: Mikor valakit úgy ölsz meg hogy szoritod a nyakát vagy zacskót szoritasz az arcára esetleg lenyomod víz alá a fejét

A fekete lyukú tűzfal egy hipotetikus jelenség, amikor a fekete lyukba zuhanó megfigyelő nagy energiájú kvantumokkal találkozik az esemény horizontján (vagy annak közelében) . A tűzfal jelenségét 2012-ben Ahmed Almheiri, Donald Marolf , Joseph Polchinski és James Sully fizikusok javasolták a fekete lyuk komplementaritás nyilvánvaló következetlenségének lehetséges. Fekete lyuk termodinamika. Az 1970-es években Stephen Hawking, a fekete lyuk növekvő területének törvénye közötti analógia motiválta eseményhorizontok és a a termodinamika második törvénye, előadta a félklasszikus számítás, amely azt mutatja,. Közel harminc év után Stephen Hawking bejelentette, hogy tévedett, amikor azt állította, hogy a fekete lyukak minden beléjük hulló anyagot és információt elpusztítanak. Úgy tűnik ugyanis, hogy a fekete lyukakból mégis képes információ kiszökni Termodinamika - Thermodynamics. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Az eredeti, 1824-es Carnot hőmotor kommentált színes változata, amely a forró testet (kazán), a működő testet (rendszer, gőz) és a hideg testet (víz) mutatja, a betűk a Carnot-ciklus megállási pontjainak megfelelően vannak felcímkézve ..

A fekete lyuk abszolút fekete voltát később többen kétségbe vonták. A kvantummechanika szerint a folyamatok megfordíthatók, tehát a fekete lyuknak tárolnia kell a beléje zuhant tárgyakra vonatkozó információt, és ez onnan valamilyen módon kinyerhető Általános relativitáselmélet - termodinamika: Ha egy nagy entrópiájú, de nagyon kis tömegű testet dobunk egy fekete lyukba, akkor a lyuk eseményhorizontjának felszíne nem nő annyival, mint amennyi kompenzálhatná a test külvilág számára elvesző entrópiáját A fekete lyuk mérete a becslések szerint a Nap húszmilliárdszorosa, és kétnaponta a csillagunknak megfelelő tömeget nyel el. Ha galaxisunk közepén helyezkedne el, fényesebben ragyogna valamennyi csillagunknál. A fekete lyuk olyan gyorsan nő, hogy ezerszer fényesebben világít, mint egy galaxis, köszönhetően a naponta azbeszt #155 2005.10.05. 18:08 Termodinamika szerint mindennek sugároznia kell. Fekete lyuk sem mondhat ellent neki. Tehát egyszer a kritikus alá csökken a tömege és megszünik az eseményhorizont; plamex #154 2005.09.15. 14:36 azért volt itt egy pár dolog ami nem poénkodás és elfelejtettél rá válaszolni.

Index - Tudomány - A Hawking, a világmindenség, meg minde

nek tízmilliószorosát tartalmazó fekete lyuk helyezke-dik el. Az Univerzum belátható részében található gala-xisok számát 1011-re becsülik. Bekenstein képletét al-kalmazva a fekete lyukak teljes entrópiájára az becslés adható. Levonható a tanulság, hogy az ismert S feketelyuk k B ≈ 1010 A fekete lyuk Közzétéve 2012-07-22 | Szerző: Sztefanó A The Guardian megszellőztette egy bizonyos James Henry tanulmányát az egyébként minden épeszű és értelmes lény számára (értsd a nem tökjanik) régen nyilvánvaló tényről, miszerint a szuper gazdagok fekete lyukként működő adóparadicsomokba mentik adóköteles. Bekenstein a fekete lyuk entrópiájára az eseményhorizontja felületével arányos mennyiséget posztulált. Az arányossági tényezőt a fekete lyuk által elnyelt részecske révén a külvilág szempontjából elveszített információt jellemző Shannon-entrópia közelítő kiszámításával határozta meg A joule (J) az energia SI-mértékegysége, amit úgy határozunk meg, mint az az energia, ami egy testnek mechanikai munka által átadódik 1 newton erő ellenében 1 méterrel történő elmozdulása által.. A munka és a hőátadás az a két folyamat, ami által két test között energia adható át (nem számítva azokat a folyamatokat, ahol energia új anyaggal együtt adódik át) A fekete lyuk általában csak tömegét, forgását és elektromos töltését árulja el. Mivel a fekete lyukba anyag hullik, úgy tűnhet, hogy sérül az entrópia törvénye, ezért több kutató felvetette, hogy a fekete lyuk előbb-utóbb kiveti magából rejtett entrópiáját

Maga a csillagváros egy relatíve kompakt galaxisnak számít, ennek ellenére középpontjában megtalálható a megszokott fekete lyuk. Ennek a szupermasszív objektumnak a gravitációs hatása volt az, ami előidézte a jelenséget: hatalmas mennyiségű gáz lövellt ki a galaxis belsejéből, mintegy 1000 kilométer per másodperces. A mikro-fekete - lyuk melegebb (nagy a sugárzása), mint a szobahőmérséklet, a csilla - gászati fekete lyuk viszont hidegebb, mint az univerzum 2,7 K hőmér - séklete. A termodinamika második főtétele alapján hidegebb testből nem áramlik energia a melegebb felé. Így a fekete lyukak az univer - zumban nem párolognak kémiai termodinamika alapjai címmel. Ezt követte a bukaresti Akadémiai Kiadó által megje-lentetett, az első modern felfogásban írt, román nyelvű termodinamika könyv (Termodinamica fenomenologică, 1959), amely a román kollégák körében is osztatlan elis-merésnek örvendett A teljes elpárolgása a fekete lyuk keresztül quantum ragyogása, a tömeg és időbeli entrópiája aszimmetrikus anyag mind megtérnek az eredeti szimmetrikus forma (fény), és a gravitációs mező, amely együtt járt a kötött energiát a lyuk eltűnik, a természetvédelmi munkát végül megvalósult A termodinamika és a statisztikus fizika alapjai és biológiai vonatkozásai (BF, BSF) Fehérjék szerkezete és működése (BF, BVM, MM, BB) Gravitációs kollapszus, fekete lyukak, Schwarzschild fekete lyuk, visszamaradt fekete lyukak, Hawking sugárzás, termodinamika, végállapot, kísérleti adatok

A csodák világa: fekete lyukak, féregjáratok, időutazá

Az entrópia nő az Univerzumban, ez tény

Szakdolgozat - ELT

Így működik a Világegyetem / A fekete lyukak rejtélyes eredet

  1. 2. Forgó fekete lyukak és környezetük. Kerr fekete lyuk. Vékony akkréciós korong hidrodinamikai modellje, Bardeen akkréció. Nyílt és zárt mágneses erővonalak: Blandford-Znajek effektus. Spin limit és az energiakonverzió hatékonysága. Részecske-nyalábok és tanulmányozásuk VLBI technikákkal. 3
  2. Ez a megállapítás végül oda vezet, hogy egy fekete lyuk eltűnhet. 1974-ben jelentette be felfedezését. A sokat vitatott elmélettel először sokkolta a fizikusokat, később belátták, milyen kiemelkedő jelentőségű; egyesítette a relativitás elméletét a kvantum-elméletet és a termodinamika elméletét
  3. Világító fekete lyukak • Aktív galaxismag -Nagyon kis tértartomány túlragyogja a galaxist -hónapos időkálánváltozik -relativisztikus jetek 0.999c -Gáz keringési sebesség 0.1c -relativisztikus vonalkiszélesedés • Fekete lyuk kettősök(naptömegű) -csillag + fekete lyuk -változó röntgen emisszi
  4. Bemutatom a termodinamika második és harmadik főtételének új megfogalmazásait, és felvázolom ezek levezetéseit. mely formálisan analógnak tekinthető egy fekete lyuk fénymegtartó tulajdonságával. A Kármán-laboratóriumban végzett friss kísérletek igazolni látszanak, hogy az itt megfigyelt örvények is ilyen.
  5. t például fény- elmenekülhet belől

képletet adott a fekete lyuk entrópiatartalmára (Hawking, 1975). Ezt az entrópiát ma szokás Bekenstein-Hawking-entrópiának hívni. Ugyanebben a munkájában mutatta ki, hogy a kvantumos folyamatok miatt a fekete lyuk nemcsak elnyel, hanem ki is bocsát részecskéket.1 Ezek energia szerinti eloszlását a fekete lyuk Fekete lyuk: az eseményhorizont által határolt tartomány. Egyedül a fény mehet fény sebességgel mert elvileg nincsen tömege Bármi, aminek nulla a nyugalmi tömege mehet fénysebességgel: pl. neutrinó (bár asszem mostanában találtak neki végül tömeget) ha elérjük a fény sebességét ott végül megáll az idő Engedjünk le egy részecskét a fekete lyukba egy fonálon és a horizonthoz nagyon közel beejtjük. Vöröseltolódás miatt: a fekete lyuk tömeg (és felszín) változása akármilyen kicsi lehet, klasszikusan! Megoldás: ha a részecske már a méreténél közelebb van a fekete lyukhoz, akkor annak a részének tekinthető. Aktuális és akciós ajánlatok. Vásárlás előtt végezzen ár-összehasonlítást az ÁrGép-en View the profiles of people named Fekete Lyuk. Join Facebook to connect with Fekete Lyuk and others you may know. Facebook gives people the power to..

Entrópia - Wikipédi

fekete lyuk, tömegt ől függően (ált. 30-50 naptömeg feletti csillagokból lesz fekete-lyuk, ezalatt pedig neutroncsillag). A neutroncsillagok egy gyorsan forgó változata a pulzár, ahol nem esik egybe a forgástengely és a mágneses tengely Először mértek fekete lyuk mögül érkező röntgenjeleket. akkoriban megizmosodó termodinamika és statisztikus fizika egyik alapvető állítása, a második főtétel, mely a folyamatok egyirányúságát, a különbségek elmosódását, kiegyenlítődését állítja. Ebből tudósok é A letrejovo virtualis foton-antifoton paroknak nem feltetlenul kell annihilalodniuk, de ebben az esetben csokkenteniuk kell a fekete lyuk energiajat, azaz a tomeget. Ezt a kvantummechanikai effektust kivulrol ugy latjuk, hogy a fekete lyuk elektromagneses hullamokat bocsat ki, parolog. Előzmény: [114] lorantfy, 2004-05-27 21:34:2

A köztes tömegű fekete lyuk olyan fekete lyuk, amelynek tömege néhány száz-néhány ezer naptömeg.Több, kisebb fekete lyuk ütközésével jöhet létre, a feltételezések szerint elsősorban gömbhalmazok középpontjában. Az ilyen fekete lyukak keletkezésekor gravitációs hullámok szabadulnak fel, amik kölcsönhatásba lépnek az újonnan keletkezett fekete lyukkal, és azt. Külön-külön a fekete lyuk belső szerkezete és a kibocsátott anyag és sugárzás is véletlenszerű alakot ölt, de összekapcsolások már megőrzi az információt. Az információ tehát.

Valóság a gravitációs hullám, bebizonyosodott Einstein

10- Termodinamika; Hivatkozások; Néhány fizikai alkalmazások a mindennapi életben számtalan. Egyes orvosi eszközök, például röntgensugarak vagy lézeres műveletek nem lennének lehetségesek e tudományág, valamint mindennapi tárgyak, például telefonok, televíziók és szinte minden elektronikus eszköz nélkül A hagyományos termodinamika keretei között fekete lyukakhoz kapcsolható entrópiaparadoxonra J.A. Wheeler (4. kép jobb oldalán) figyelt fel, és Bekenstein számára PhD-témának adta a kérdéskört. Meg kellett értenie, hogy hová lesz a fekete lyukba behulló anyag entrópiája. Christodoulou nak bizonyos, az egzakt fekete lyuk. Elveszett egy elképesztő méretű fekete lyuk, nyomát sem találják a tudósok Pedig nem éppen kicsi: legalább 3.000.000.000x nagyobb a tömege, mint a mi Napunknak 5 hónapj

A termodinamika második főtétele alapján hidegebb testből nem áramlik energia a melegebb felé. Így a fekete lyukak az univerzumban nem párolognak. Az általunk feltételezett porszemnél kisebb fekete lyukak azonban erősen, így tömegüket hamar elvesztik és nincs idejük és lehetőségük sem arra, hogy felhízzanak Share your videos with friends, family, and the worl

A csodálatos fekete lyuk A csillagok élete A Szaturnusz különös világa fogalmazta nézeteit a termodinamika els és második f tételeivel kapcsolatban. A termo- mködtet. Ezek olyan fontos törvények, hogy még a fekete lyukak m ködését is megszabják. Egy fekete lyuknak h mérséklete van például. A világegyetem mai szép. Ebben az elképzelésben tehát a szingularitás nem egy stabil, különleges, egyedi, egyszeri objektum, amelynek felrobbanása a Nagy Bumm, hanem egy átmeneti képződmény (afféle gigantikus fekete lyuk), amelybe belehullanak a különböző objektumok, majd egy adott pillanatban bekövetkezik az újabb szétterjedés, egy újabb ciklus. A mikro fekete lyuk egy olyan fekete lyuk, ahol a kvantummechanikai hatások játszanak elsősorban szerepet. Elméletileg a fekete lyuk bármekkora méretű vagy tömegű lehet. Néhány spekulatív elmélet szerint az ősi fekete lyukak a Big Bang folyamán, világegyetemünk kialakulásának legkorábbi szakaszában keletkeztek. Stephen Hawking 1974-ben kifejtett nézetei szerint ezek az.

* Fekete lyuk (Csillagászat) - Meghatározás - Online Lexiko

A(z) FEKETE LYUK TITKA című videót reklamok nevű felhasználó töltötte fel a(z) tudomány/technika kategóriába. Eddig 1503 alkalommal nézték meg Cím: Mafihe Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 2.106 szoba 1117 Telefon: (1) 372-2701 v. 6201 Fax: (1) 372-2550 e-mail: titkar@mafihe.hu További elérhetősége Tragédia külföldön - Lezuhant egy katonai repülőgép Nagyvállalat mérgezte a vizet, ami halálos betegségeket Félidejéhez ért a Nyugati pályaudvar karbantartás A termodinamika, a tudósok tudják számít megváltoztathatja államok és az összege az anyag és az energia a rendszer állandó. Gravitációs szingularitás: A szingularitás, mint a közepén egy fekete lyuk, az nem a halmazállapot. Azonban viseli megjegyezve, mert ez egy tárgy által alkotott tömeg és az energia, amely. fekete lyuk címke oldala az ORIGO-n. Kapcsolódó cikkek, videók, képgalériák

Közel a fizika leghíresebb paradoxonjának megoldása - vagy

A fekete lyuk, a világegyetem Nagy Bumm elméletének tanulmányozása a depresszív állapotok feloldásának módja lehet.26 Betegsége természetébõl következõen azonban ez a múltra irányultság mellett a szorongató jövõ megismerését is szolgálhatja, és mint ilyen, önismereti igényû 1 Nukleáris asztrofizika2 A modern kozmológia születése Kozmológia: a Világegyetem fizikája, tár.. A fekete lyuk gravitációs tere részecske-antirészecske párokat kelt az eseményhorizont közelében (hasonlóan a párkeltéshez). Minden pár egyik tagja (a részecske, vagy az antirészecske) beleesik a fekete lyukba, míg a másik kiszökik. Egy külső megfigyelő számára úgy tűnik, hogy a fekete lyuk sugároz (ez a Hawking. Check 'fekete lyuk' translations into English. Look through examples of fekete lyuk translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Most megtudhatja, mi történne önnel, ha elnyelné egy

Gravitációs hullámok elemzése igazolta Stephen Hawking fél

fekete lyuk meaning in Finnish » DictZone Hungarian-Finnish dictionary Eloszor 1783-ban irtak le a jelenseget, magat a fekete lyuk elnevezest a csillagaszok 1967 ota hasznaljak ra. Fobb ismerve, hogy olyan hatalmas gravitacios erovel rendelkezik, hogy meg a feny sem jut ki belole. Ezt a nevet kapta egy az 1980-as, 90-es evekben mukodo, alternativ budapesti szorakozohely is: Fekete Lyuk, vagy mas..

HŰrhajós hull fekete lyukbaLáthatatlan fénygömb a fekete lyuk körül (Molnár FWallpaper space, the film, ship, interstellarBudapest, Fekete Lyuk 1988