Home

Monge féle 3 képsíkos ábrázolás

Műszaki alapismeretek Sulinet Tudásbázi

Monge-féle képsíkrendszer. A Monge-féle (Gaspard Monge (1746-1818), az ábrázoló geometria atyja) képsíkrendszer a vetületekkel való ábrázolásmód alapja. A test (alkatrész) alatt elhelyezkedő képsíkot K1-nek, a test mögött elhelyezkedőt pedig K2-nek hívjuk Monge féle kétképsíkos ábrázolás: Vetületi ábrázolás Három képsíkos ábrázolás: Vetületi ábrázolás Három képsíkos ábrázolás: Vetületi ábrázolás Nézetek létrehozása: Vetületi ábrázolás Európai nézetrend: Jelölése: Vetületi ábrázolás metszése a Monge-féle képsíkrendszerben Tananyag: Az ábrázoló geometria feladata: ábrázolás, szerkesztés, rekonstruálás. A Monge-féle képsíkrendszer, általános és különleges helyzet ˝u térelemek ábrázolása, illesztése, metszése, rekonstruálása. (Az els˝o térnegyedre koncentrálva.) Térelemek párhuzamossága. 1.1 A Monge-féle két képsíkos rendszer felépítése. (Pontok, egyenesek és síkok ábrázolása. Síkokkal kapcsolatos alapvető szerkesztések.) Alakzatok transzformációja új képsíkok felvételével. (A harmadik, negyedik és ötödik képsík. Szerkesztések képsíkok transzformációjával.) 3. konzultáció Szabványosítási. Ha az ábrázolás elsődleges célja a szemléletesség, akkor inkább az axonometrikus vagy a perspektív ábrázolás tűnik megfelelő eszköznek. Az előbbi poliéder axonometrikus és perspektív rajza. 1 Gaspard Monge (1746-1818) francia matematikus, a francia forradalom után tengerészeti miniszter, hadügyi szervező

axonometrikus és Monge-féle ábrázolás.) Alapvető térelemek két képsíkos ábrázolása. A Monge-féle két képsíkos rendszer felépítése. (Pontok, egyenesek és síkok ábrázolása. Síkokkal kapcsolatos alapvető szerkesztések.) 2. konzultáció Alakzatok transzformációja új képsíkok felvételével. (A harmadik, negyedik é axonometrikus ábrázolás, szerkesztési ismeretek, vetületi ábrázolás, műszaki rajz- és dokumentációkészítés - szabályainak megtanítása és gyakorlása. A tárgy feladata az eltér Monge-féle több képsíkos ábrázolás: a műszaki tervezés legfontosabb eszköze, perspektivikus ábrázolás: a képzőművészet és az építészet eszköze, axonometria: a műszaki rajzok kiegészítését szolgáló képies ábrázolási módszer, szintvonalas (kótás) ábrázolás: a térképek domborzati viszonyainak.

Figyelemreméltó, hogy Beregszászi Pál a vetületi ábrázolás mérettartását. BRÁZOLÁS RENDEZETT MERŐLEGES VETÜLETEKEN. Nemi gazán értem mi történik nálunk rajz órán a tanár egyszerűen nem magyaráz érthetően sem. Monge féle kétképsíkos ábrázolás:. A vonal forma és térképző szerepe, ritmusgyakorlatok Két képsíkos ábrázolás elemei. Térelemek, síklapú testek A kétképsíkos (Monge-féle) ábrázolás elve. A kétképsíkos (Monge-féle) ábrázolásban: térelemek ábrázolása; speciális 3 Poliéderek áthatása Monge-féle ábrázolásban. ÖNÁLLÓAN FELDOLGOZANDÓ TANANYAG

A kétképsíkos (Monge-féle) ábrázolás elve, térelemk ábrázolása, speciális helyzetű egyenesek és síkok. 3 Az ábrázoló geometria feladata a háromdimenziós tér alakzatainak szemléltetése és az azokkal megfogalmazott geometriai feladatok megoldása a rajz síkján. n a térbeli alakzatok ábrázolása a. A térgeometria bevezetés után a két képsíkos (Monge-féle) ábrázolás alapjait, térelemek (pont, egyenes, sík) ábrázolásait, illeszkedési és metszési feladatokat, továbbá az új képsík bevezetésének eljárását tárgyalja a jegyzet. Síklapú testek (poliéderek) síkmetszetének és áthatásának szerkesztését a. A műszaki ábrázolás szerepe és feladata. Vetítési eljárások. Monge- féle vetület. Pont, egyenes, test vetületi képei, 3 képsíkos vetületi ábrázolása. Speciális térbeli helyzetek ábrázolása. Rekonstrukció. Feladat: Eszköz: Centrális és párhuzamos vetítés. szerkesztőeszközök, Monge- féle derékszög.

párhuzamos vetítés tulajdonságai. A kétképsíkos (Monge-féle) ábrázolás elve. Térelemek (pont, egyenes, sík) ábrázolása. Speciális térelemek. A láthatóság. Mappa elkészítése (H1): Láthatóság 2 Illeszkedés és párhuzamosság. Térelemek kölcsönös helyzetei a Monge ábrázolásban 3.1.1 A párhuzamos vetítés 26 3.1.2 Középponti vetítés 28 3.1.3. Az axonometrikus ábrázolás 31 3.1.4. A szakgrafika 35 3.2 A két képsíkos ábrázolás (Monge-féle geometria) 40 3.2.1 Pont és egyenes ábrázolása 41 3.2.2 A sík ábrázolása 43 3.2.3 Új képsík bevezetése. Transzformáció 47 3.2.4 Metszési feladatok 4

Ábrázoló geometria - Wikipédi

  1. 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. MG épület 110 ; Telefon:+36-1-463-2345 ; Fax:+36-1-463-3510; E-mail:gt3@gt3.bme.hu ; @2019 Gép- és Terméktervezés Tanszék.
  2. tának. Házi feladatok és vizsgaeredmények (excel táblázat) (jelmagyarázat: R - rajz rendben, H - Apróbb hibák vannak a feladatban, nem kell újra leadni, de vizsga előtt érdemes átnézni, Ú - Elvi hibák, vagy több kis hiba miatt a.
  3. Könyv: Földmérési és térképészeti alapismeretek - A középfokú agrárképzés tankönyve/Modultankönyv - Bárdné Dr. Feindl Teréz, Marton Tibor, Farkasházi Tamás,..

Monge vetületi ábrázolás - Gépkocs

BMEEOEMA7L3_HU: Tantárgyi adatla

Monge-féle két képsíkos ábrázolás j. Szakmai szótár k. Összefoglalás l. Teszt; Modul a. Infrasrtuktúra b. Víz és csatorna c. Csatornázás d. Gázellátás e. Fűtés f. Elektromos áram g. Egyéb gépészeti elemek h. Összefoglalás i. Teszt 4. Modul - Művészettörténet a. A korai középkor kultúrája, a román-kor b 1 2 MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki ra.. 3. A műszaki ábrázolás szerepe és feladata. 4. A szerkesztő rajzolás anyagai, eszközei, használatuk módjai. Monge- féle vetület. Pont, egyenes, test vetületi képei, 3 képsíkos vetületi ábrázolása. Speciális térbeli helyzetek ábrázolása. Rekonstrukció. 3 képsíkos vetületi szerkesztések szerkesztő eszközök. Térelemek távolsága és szöge, a Monge-féle két képsíkos ábrázolás alapjai, alkalmazása távolság-és szögfeladatokban Metrikus térgeometriai feladatok Az inverzió és alkalmazása Évközi ellenőrzés módja: Két zárthelyi dolgozat írása. Egy térgeometriai modell (pl.: poliéder) házi feladatként való elkészítése Hány nyomvonala van egy fősíknak a Monge-féle két képsíkos ábrázolási rendszerben? 1 Egy pont a K1 képsíktól 2, míg a K2 képsíktól 3 centiméterre helyezkedik el. Hány centiméterre lesz X1,2 tengelytől a pont első képe? 3 Hány éle van egy szabályos hatszög alapú gúlának? 1

Monge-féle képsíkrendszer. (U.11-14) 1. Térgeometriai bevezetés. Térgeometriai szerkesztések. (U.5-10) A rajzfeladatok kiadását az adott témához kapcsolódó gyakorlattól számítjuk. A megoldását általában a következő gyakorlaton kell beadni. Axonometrikus ábrázolás. Ortogonális axonometria (U.133. Műszaki ábrázolás alapelvei, Monge féle képsíkos ábrázolás, mértani testek és áthatásuk: 4 óra elmélet: Gépipari rajzok formai követelményei és szabványos elemei: 4 óra elmélet: Gépipari rajzok méretezésének alapelvei és a mérethálózat felépítése: 2 óra elmélet: Rajzolvasási gyakorlat: 2 óra gyakorla Ábrázoló geometria 1. 2013-2014-1. őszi félév. Segédábrák - 1. rajzfeladathoz. Fővonalak Monge-féle ábrázolás - a két képsíkos ábrázolás alapjai, illeszkedés, metszés, árnyék - képsíktranszformáció és leforgatás, méretfeladatok - szögletes testek síkmetszése és áthatása, szabályos testek - az axonometrikus és perspektív ábrázolás - a kör ábrázolás két képsíkon, axonometriában, perspektívába 2. a.) 2 db. 3D-PDF formátumban kiadott, síklapokkal határolt test Monge-féle, 3 képsíkos vetületi ábrázolása. (5 pont) Mintarajz . 2. b.) 1 db. 3 vetületével PDF formátumban adott, síklapokkal határolt test rekonstrukciója axonometrikus rajz formájában. (5 pont) Mintaraj

Monge-féle képsíkrendszer. (U.11-14) Térgeometriai bevezetés. Térgeometriai szerkesztések. (U.5-10) A rajzfeladatok megoldását általában a kiadást követő hét gyakorlati óráján kell beadni . A kivételes eseteket külön jelezzük. EREDMÉNYEK, KONZULTÁCIÓK. 2 Muszaki abrazolas I. János Bodor. 1. Bevezetés 1.1. Az ábrázoló geometria tárgya A térgeometria vagy ábrázoló geometria tárgya a mértani alakzatok nagyság, kiterjedés és alak szerinti vizsgálatán túl, azok térben elfoglalt, és egymáshoz viszonyított kölcsönös helyzetének elemzése, ábrázolásaAz műszaki ábrázolás. A tér ábrázolása különféle módon: Monge-féle három képsíkos vetületi ábrázolás, axonometrikus ábrázolás, szerkesztő perspektíva, látszati perspektíva. Rekonstrukciók készítése. A természeti és mesterséges formák elemzése, makettezése. Sokoldalú tapasztalatszerzés a fény- és festékszínekr

Monge-féle két képsíkos ábrázolás j. Szakmai szótár k. Összefoglalás l. Teszt; Modul a. Infrasrtuktúra b. Víz és csatorna c. Csatornázás d. Gázellátás e. Fűtés f. Elektromos áram g. Egyéb gépészeti elemek h. Összefoglalás i. Teszt 4. Modul - Művészettörténet a. A korai középkor kultúrája, a román-ko 8/a A) két iránypontos perspektíva 1 pont B) axonometria vagy kétméretű / dimetrikus axonometria 1 pont C) vetületi ábrázolás / Monge-féle ábrázolás / előlnézet-felülnézet kép 1 pont D) egy iránypontos perspektíva / centrális perspektíva 1 pont 4 pont 8/b A B madártávlat / megemelt néző-pont / rálátá Perspektíva. Munka virtu lis val s g k rnyezetben Egyméretű axonometrikus rajzokkal ábrázolt csonkolt kocka és henger vetületi képeinek szerkesztése és egy vetületi képeivel megadott geometrikus forma térbeli rajza, A4-es famentes rajzlapon. fogalmak: izometrikus, dimetrikus axonometria, vetítősugár Monge-féle vetületi ábrázolás 81. o Transcript Műszaki rajz alapjai 1 A műszaki rajz valamilyen információhordozón rögzített, egyezményes szabályoknak megfelelően, grafikusan ábrázolt műszaki információ, amely rendszerint méretarányos A műszaki rajz a mérnökök közötti kommunikáció elsődleges formája A műszaki rajz egy olyan dokumentum, amely a tervező elképzeléseit, elgondolásait rögzíti és.

Vetületi ábrázolás 7 osztály - Autoblog Hungaria

  1. 2. Kétképsíkos (Monge-féle) ábrázolás A képsíkrendszer és egybeforgatása; képsíktengely. Pont, egyenes, sík ábrázolása; a képsíkhoz képest speciális helyzetű térelemek. Párhuzamossági és illeszkedési ismertetőjegyek. Síkok metszésvonalának, sík és egyenes metszéspontjának szerkesztése
  2. Hány nyomvonala van egy fősíknak a Monge-féle két képsíkos ábrázolási rendszerben? Egy pont a K1 képsíktól 2, míg a K2 képsíktól 3 centiméterre helyezkedik el. Hány centiméterre lesz X1,2 tengelytől a pont első képe? Hány éle van egy szabályos hatszög alapú gúlának
  3. Csonkolt kockák. 1. A Monge-féle vetületi ábrázolás megismerése és a szerkesztés elvének alkalmazása. 2. Sík- és térábrázolás módjai és helye a műszaki életben ; Vetületi ábrázolás. Egy képsíkos ábrázolás. A második képsík. A képsík rendszer, a képsíkok egybeforgatása. Térelemek ábrázolása
  4. Frontális axonometria. Frontális axonometria tengelyének szerkesztési módja.Frontális axonometrikus ábrázolásnak nevezzük azt az ábrázolást, ahol: 1.az x és z tengelyt egymásra merőlegesen ábrázoljuk, a méreteket 1:1 méretarányban 2. az y tengelyt a vízszintes tengelyhez képest 45°-os szögben, a méreteket 1:2 méretarányban rajzoljuk meg Az axonometria a térbeli.
  5. módban is megismertetjük: a kétképes, Monge-féle vetületetek használatával a m#szaki ábrázolás ismeretét igyekeszünk elmélyíteni, míg az axonometria és perspektív ábrázolás az objektumok képies megjelenítését teszi lehet vé. Ez utóbbiak ismerete a tervek vázlatszer#, térbeli bemutatását hivatott el segíteni

Möbiusz-rács. Az axonometrikus ábrázolás. A Monge-féle ábrázolás. Pont és egyenes képe, nyompont, nyomegyenes. Rotációk. Eckhart-féle eljárás. Bernstein-polinomok. Polinomiális görbék, görbe foka. hogy a projektív leképezések egyenestartóak. (4+3+3 = 10 pont) 2. Definiálja az összetett Bézier-görbe és a sima. Nyompáros és mérőszámos módszer 1.3. Axonometrikus ábrázolás 1.4. Monge-féle ábrázolás 1.5. Sztereografikus projekci A perspektíva és a vetületi ábrázolás alapszintű ismereteire építve megtanítjuk a vetületek alapján rekonstruált belső tér és tömeg perspektivikus ábrázolását, plasztikus megjelenítését

1. hét A Monge-féle ábrázolási rendszer. 2. hét Pont ábrázolása. Különböző helyzetű pontok ábrázolása. 3. hét Egyenes ábrázolása. Különböző helyzetű egyenes ábrázolása. 4. hét Egyenesek kölcsönös helyzete. Fedő-pontok, fedő-egyenesek. 5. hét Síkok ábrázolás, különleges helyzetű síkok ábrázolása. 6 Monge-féle három képsíkos vetületi ábrázolás. axonometrikus ábrázolás. szerkesztő perspektíva. látszati perspektíva. Formaelemzések (összetett természeti és mesterséges formák) A forma származását, fejlődését bemutató folyamatábrák, mozgó térbeli modellek. A konkrét látvány, jelenség színvilág Monge-féle két képsíkos ábrázolás j. Szakmai szótár k. Összefoglalás l. Teszt; Modul a. Infrasrtuktúra b. Víz és csatorna c. Csatornázás d. Gázellátás e. Fűtés f. Elektromos áram g. Egyéb gépészeti elemek h. Kapcsolódó képek: rajz digitális rajz design vágja ki art iskola ikon ceruza színes kreatív. 1211 1237 183. Műszaki rajz és ábrázoló geometria VEMKGEB121R Technical Drawing and Descriptive Geometry Tárgyfelelős oktató: Tárgyfelelős tanszék: Dr. Verdes Sándor Géptan Intézeti Tanszék Előadás (óra/hét): Szeminárium (óra/hét): Lab.gyak. (óra/hét): Kredit: Számonkérés: - 1 - 1 Gyakorlati jegy Szak Szemeszter Jelleg Előkövetelmény.

A műszaki ábrázolás alapjai | Sulinet Tudásbázis

Külön-leges helyzetű egyenesek. Egyenesek kölcsönös helyzete, a láthatóság. Különböző helyzetű sík ábrázolása. Perspektivikus és axonometrikus ábrázolás. Testek csonkítása, síkmetszés, palástkiterítés. Rekonstrukció. Áthatási görbék szerkesztése. 72 Képsík. Monge-féle vetületi ábrázolás Módszerek 20 Monge, G., Géométrie Descriptive, Lecons données aux Écoles Normales, Baudoin, Paris, 1798, 5. Az idézet a szerző fordítása. 21 ÁBRÁZOLÓ MÉRTAN (I-ső szakosztály.) / I. Orthogonális vetülettan. (Hetenkint 3 óra előadás és 4 óra rajzolás.) Az elemi téralakok ábrázolása Általános tudnivalók a Műszaki ábrázolás II tantárgyhoz. A tantárgy célja a műszaki ábrázolás I tantárgy anyagának kibővítése forgástestek ábrázolásával és jellemző szerkesztéseikkel, egy új ábrázolási mód, a látványtervek készítésére alkalmas perspektíva megismerése és az árnyékszerkesztés tanulmányozása mind a Monge-féle, mind a perspektív. Régikönyvek, Vermes Imre - Geometria - Útmutató és példatár - A jegyzet első sorban Strommer Gyula Geometria (Tankönyv kiadó, Budapest, 1988. Rakt. szám: 44518) című egyetemi tankönyvéhez készült útmutatónak e.. 2. A Monge féle kétképsíkos ábrázolás fogalma és kialakulása. Térelemek ábrázolása és rekonstrukciója. A tárgy és képe valamint a képek közötti összefüggés. A Monge-projekció tanítása. A rekonstrukció és a modellezés, mint a társzemlélet fejlesztésének eszköze. 3. A kótás projekció

Vermes Imre: Geometria

Az axonometrikus ábrázolás alapjai. Pont, egyenes, sík ábrázolása Monge-féle kétképsíkos rendszerben. Sík különleges egyenesei. Sík és egyenes döféspontja. Két sík metszésvonala. Képsíkrendszer transzformáció. Térelemek távolsága és szöge. Gúla, hasáb ábrázolása és metszése síkkal Monge féle vetít # rendszer Két mer #leges képsík El #jeles félsíkok Térnegyedek Mer #leges vetítés. Nézetek Törésvonallal megszakított ábrázolás Hosszú azonos vagy változó keresztmetszet tárgy esetén, elegend # a tárgyat egyértelm en meghatározó részek ábrázolása

Monge féle vetületi ábrázolás :O? Figyelt kérdés. Nemi gazán értem mi történik nálunk rajz órán a tanár egyszerűen nem magyaráz érthetően sem összefüggően én egész jól rajzolok viszont ilyen testháló stb. nem mennek ez meg is latszik a matematika jegyemen:/ na mind1 a lényegre térve:meg kell szabadon választott. Vetületi ábrázolás Monge féle kétképsíkos ábrázolás: Vetületi ábrázolás Három képsíkos ábrázolás: Vetületi ábrázolás Három képsíkos ábrázolás: Vetületi ábrázolás Nézetek létrehozása: Vetületi ábrázolás Európai nézetrend: Jelölése: Vetületi ábrázolás Amerikai nézetrend: Jelölése Műszaki ábrázolás alapjai kommunikációs dosszié Ütemterv Munkahét Előadás Gyakorlat 1. Euklideszi szerkesztések Az axonometrikus ábrázolás alapjai. 1. Rajzfeladat. 2. A Monge-féle ábrázolás alapjai. Pont és egyenes ábrázolása. 3. Sík ábrázolása. Sík és egyenes döféspontja, két sík metszésvonala. 1. Rajzfeladat. Tételek 3. • Egy egyenes és egy rajta fekvőpont meghatároz egy síkot. Tételek 4. • Két egymást metszőegyenes meghatároz egy síkot. • Monge féle ábrázolás • Két merőleges képsík. Pont ábrázolása. Pont ábrázolása A: I. térnegyed B: II. térnegyed C: 1. képsíkban D: III. térnegyedbe

Dr. Horváth Sándor: Műszaki dokumentáció (SZIF-Universitas ..

Perspektivikus ábrázolás 1.2. Nyompáros és mérőszámos módszer 1.3. Axonometrikus ábrázolás 1.4. Monge-féle ábrázolás 1.5. Sztereografikus projekci A Monge-féle ábrázolás. Pont és egyenes képe, nyompont, nyomegyenes. Rotációk. Eckhart-féle eljárás. 3. Írja le a DeCasteljau-algoritmust és vezesse le a kontrollpontjaival adott Bézier-görbe képletét. (5+5 = 10 pont Monge-féle vetületi ábrázolás 36 36 36 36 Axonometria 6 6 6 6 Perspektíva 44 44 44 44 Árnyékrajzolás, árnyékszerkesztés 6 A műszaki rajzolás elemei 6 6 6 6 Rajz 0 0 72 72 108 252 113 139 252 A látvány utáni térábrázolás és formakép-zés alapjai 72 36 108 77 31 108.

Untitled Document [www

A merőleges vetítés, Monge-féle képsíkrendszer (U.5-10) A feladatokat általában a kiadást követő alkalommal kell beadni. Keretezés Tárgykövetelmények. 2. Térelemek ábrázolása. Illeszkedési feladatok. Speciális helyzetek. Sík fővonala és esésvonala. Poliéder ábrázolása. (U.14-18) R0 rajz: Poliéder ábrázolása: 3 5. A Monge-projekció alapelve. Térelemek ábrázolása, kölcsönös helyzeteik rajzi kifejezése. 6. Helyzetgeometriai feladatok a Monge féle ábrázolásban. Láthatóság szerinti ábrázolás. 7. Metrikus feladatok a Monge féle ábrázolásban. Kör ábrázolása. 8. Transzverzálisok -Monge-féle vetületi ábrázolás. Tervezés és technológia. megnevezésű programkövetelmény modul. tantárgyai, témakörei. A 2. Tervezés és technológia megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak . és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák • Monge-féle vetítés -Vetítősugarak párhuzamosak egymással -Vetítősugarak merőlegesek a képsíkra. 30 Nézetek •E: elölnézet • A legegyszerűbb ábrázolás csak arra a tényre utal, hogy gördülőcsapágyat rajzolunk. Sem a típus, sem a pontos méretek nem lényegesek. 68 Radiális golyóscsapágya 2. A merőleges vetítés tulajdonságai. A kétképsíkos (Monge-féle) ábrázolás elve, térelemk ábrázolása, speciális helyzetű egyenesek és síkok. 3. Egyenes és sík metszéspontja, transzverzális szerkesztési alapfeladatok. Két sík metszésvonala, síkidomok áthatása. 4. Áttérés új képsíkrendszerre (képsík.

3.Beállított mértani testek rajza a látszati rendszerben. Rajzi elemzések, szerkezeti összefüggések. 4.Hasáb és csonkolt kockaelemek tanulmányrajza a látszati ábrázolás szabályai szerint. 5.A rajzi értelmezés. A Monge féle vetületi ábrázolás és rekonstrukció beállított testcsoport alapján A gyakorlatban a következő ilyen rendszerek használatosak:\ud 1.bicentrális ábrázolás\ud 2.mérőszámos ábrázolás \ud 3.a kétképsíkos vagy Monge-féle módszer\ud 4.axonometria.\ud A műszaki gyakorlatban az ábrázolási módokkal szemben elvárt követelmények a következőek:\ud - egyenestartás,\ud - egyértelműség,\ud. 5,3. Ábrázolás több vetülettel. Monge-féle képsíkrendszer 74 5.4. Az oldalnézet vagy 3. vetület 78 5.5. A vetületi szabály 81 5.6. Képsíktábla készítése 88 5.7. Műszaki rajzok 88 5.8. Összefoglaló kérdések 89. Műszaki ábrázolás alapjai 7. lecke Geometriai tér elemei. Tér vetítése síkba (projekció). Merőleges (ortogonális) vetítés. Két képsíkos ábrázolás. Pont vetítése. Egyenes vetítése. Általános helyzetű sík ábrázolása. Dr. Benkő Zsolt Istvá

Három képsíkos ábrázolás. Vetítés a harmadik képsíkra. A képsíkok egyesítése. Térelemek ábrázolása három képsíkos rendszerben. Az európai és az amerikai nézetrend. A kocka vetületi ábrázolása. csavarkötés 42 4.3.3 Gyakorló feladatok 46 5.2 A feszültségi állapot Mohr féle ábrázolása 52 5.3 Gyakorlati. A Monge-féle ábrázolás: térelemek ábrázolása, rotáció, képsíkba forgatás. Az axonometrikus ábrázolás, típusai. Perspektív ábrázolás. b) A távolságfogalom alakítása az általános iskolában. Két pont távolsága, két alakzat távolsága Monge-féle kétképsíkos eljárás és axonometrikus ábrázolás segítségével olyan mintafeladatok kerülnek megoldásra, melyekkel a kurzus a későbbi számítógépes modellezést is támogatja. 3. Bársony István: Műszaki ábrázoló geometria, tankönyv, SzegaBooks Kft, 2008 Monge-féle ábrázolás. Pont, egyenes ábrázolása különböző térnegyedekben. Illeszkedés. Egyenesek kölcsönös helyzete. Euklideszi geometriai szerkesztési alapismeretek átismétlése. Monge- rendszerben képsíkoktól adott távolságra lévő pontok felvétele. Rekonstrukció gyakorlása. Kocka három képsíkos szerkesztése.

vetületi ábrázolás - merőleges, párhuzamos vetítés; több képsíkos ábrázolás; síklapú testek ábrázolása; forgástestek ábrázolása; axonometrikus ábrázolásról általánosságban (izometrikus, dimetrikus, Kavalier-féle ábrázolás), vetítési módszerek (európai, amerikai -Monge-féle vetületi ábrázolás. 2. T. ervezés és technológia. megnevezésű programkövetelmény modul. tantárgyai, témakörei. A 2. Tervezés és technológia megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák a M ű szaki ábrázolás alapjai tantárgyhoz Az 3 db rajzfeladatnak darabonként legalább elégséges szinten, előírt határidőre való beadása (megkésett beadáshoz dékáni engedély szükséges). A Monge-féle ábrázolás alapjai. Pont és egyenes ábrázolása. 3

Felvételizőkne

[b]Ábrázoló geometriai interaktív fájlok építész hallgatók számára[/b] (A gyakorlat során megoldott összetett feladatokat lásd külön.) Kiegészít TartalomElőszó1. Klasszikus ábrázoló geometria 1.1. Perspektivikus ábrázolás 1.2. Nyompáros és mérőszámos módszer 1.3. Axonometrikus ábrázolás 1.4. A Monge-féle vetületi ábrázolás megismerése és a szerkesztés elvének alkalmazása. 2. Sík- és térábrázolás módjai és helye a műszaki életben. Műszaki rajzok, makettek. 3. Összetett térformák vetületi képének megszerkesztése manuálisan vagy számítógépen. 4. Rekonstrukció vetületi é Szemléltető rajzok készítése axonometriában. Ábrázolás Monge-féle rendezett nézeteken. Térelemek ábrázolása, illeszkedése, összekötése, metszése. A sík különleges egyenesei. Párhuzamos térelemek. A Monge-féle ábrázolási rendszer, térelemek ábrázolása, metszése és illeszkedése 2.5 Monge-féle ábrázolásban, ha a két kör síkja egymásra merőleges, és ezek a síkok az első, illetve második képsíkkal párhuzamosak, akkor a képsíkokkal párhuzamos metszeteiket az egyik képen körnek, míg a másikon szakasznak látjuk (5. és 6. ábra)

Untitled Document [www

A merőleges vetítés, Monge-féle képsíkrendszer (U.5-10) A feladatokat általában a kiadást követő harmadik alkalommal bezárólag kell beadni. 2. Térelemek ábrázolása. Illeszkedési feladatok. Speciális helyzetek. Sík fővonala és esésvonala. Poliéder ábrázolása. (U.14-18) H01 rajz: Poliéder ábrázolása: 3 = szabályos testek szerkesztése, = a Monge-féle képsíkos ábrázolás, = a transzformáció és alkalmazása, = térelemek árnyékai, az árnyékszerkesztés alaptörvényei, = az építészeti árnyék, = axonometria és fajtái, = a perspektivikus kép keletkezése. - A színtan alapjai = színkör, = színkontraszt és fajtái 3. Beállított mértani testek rajza a látszati rendszerben. Rajzi elemzések, szerkezeti összefüggések. 4. Hasáb és csonkolt kockaelemek tanulmányrajza a látszati ábrázolás szabályai szerint. 5. A rajzi értelmezés. A Monge féle vetületi ábrázolás és rekonstrukció beállított testcsoport alapján. 6

Bárdné Dr. Feindl Teréz: Földmérési és térképészeti ..

modellezése. Poliéderek reprezentációja. A geometria és a geometriai ábrázolás kialakulásának története. Térgeometriai alapfogalmak geometriai ábrázolás. A Monge-féle ábrázolási rendszer. Perspektív ábrázolás. 6. Színtan - Formatan - Kreatív vizuális gyakorlatok A szín fogalma, a színek osztályozása, rendszerezése Tárgy tematikus leírása: Síkgeometriai szerkesztések, szemléltető rajzok készítése axonometriában. Ábrázolás Monge-féle rendezett nézeteken. Térelemek ábrázolása, illeszkedése, összekötése, metszése, rekonstrukciója. A geometria alapelemeinek kölcsönös helyzete, mint például illeszkedés vagy metszés (Monge-féle ábrázolás, axonometria). Alapvető szerkesztések: párhuzamos térelemek szerkesztése, merőleges térelemek szerkesztése, szögek és távolságok meghatározása szerkesztéssel. Dőléskúp alkalmazása. A projektív geometria alapelve, a projektív sík és tér. Homogén koordináták elve és alkalmazása Monge-féle nézeteken térelemek ábrázolása, illeszkedése, összekötése, metszése. kör, gömb, forgáshenger és forgáskúp ábrázolása, metszése egyenessel és síkkal. Axonometrikus ábrázolás. Síkbeli és térbeli objektumok megjelenítése Ampere-féle gerjesztési törvény. Mozgási indukció, Neumann törvény..

Csonka György - Műszaki rajz alapjai doksi

Ábrázoló geometria. Szerző: Peter Csiba. Témák: Geometria. Itt találhatók meg az ábrázoló geometria órán készített szerkesztések 2008-2009/2 59 Dimetrikus axonometria A z tengelyt megtartjuk függőlegesnek, a vízszintes tengelyirányokat pedig 1:8 és 7:8 arányú lejtéssel rajzoljuk meg. Így az x tengelyt 97°-ra, az y tengelyt pedig 131°30'-re rajzoljuk a függőleges z tengelytől. A rövidülések: qx = qz = 1, qy = 0,5. Ez az ábrázolás Esésvonalak Monge-féle ábrázolás. Síkmetszés Monge-féle ábrázolás. Árnyékszerkesztés Síkmetszés Egyenes hasáb: Ferde hasáb: Kúpszerű testek Legyen adott egy S síkban fekvő zárt görbevonal és a síkra nem illeszkedő P pont. A görbevonal minden pontján át húzzunk olyan egyenest, amely átmegy a P ponton is A Monge féle vetületi ábrázolás és rekonstrukció beállított testcsoport alapján. 6.Henger, kúp,ellipszoid, a paraboloid, a hiperboloid, a tojásforma, a gömb rajzi elemzése Forgásfelületek ábrázolása (henger, kúp, gömb). Axonometrikus ábrázolás: az axonometrikus kép keletkezése módszerei 3. Miskolc és szülőváros 4. Számonkérés 1. 5. Tanulmányok 6. Nyelvtanulás 7. A Miskolci Egyetem története, hagyományok 8. Egyetemi létesítmények, diákélet 9. Számonkérés 2. 10. Egyetemi karok 11. Műszaki pálya 12. A mérnöki munka 13. Tervezési folyamat 14. Számonkérés 3. Készségek Olvasott és írott szöveg.

Műszaki rajz alapjai doksi

4.3. Témakörök . 4.3.1. Általános rajztechnikai ismeretek 18+36 óra/36+36 óra. Műszaki rajz tartalma Szabványosítás Rajzolás eszközei Rajzlapok anyaga, mérete Vonalak vastagsága, fajtái Méretezés, szövegek felírása Vetületi és axonometrikus ábrázolás Monge féle képsíkrendszer Síkalapú mértani testek ábrázolás Az utóbbi kettő csak a használt rajzeszközökben különböznek egymástól, ezért a szerző ezeket összevontan természet utáni rajzolásként tárgyalja. Kövi az elsők között veszi át a matematikából a Monge-féle kettős vetületet, és integrálja egységes rendszerbe a különféle, képsíkon keletkezett képeket. 3. ábra