Home

Szenczi molnár albert zsoltárok

I. ZSOLTÁR. C. M. Ez zsoltár tanít, hogy azok bódogok, kik megvetvén az istenteleneknek erkölcsöket és tanácsokat, az Isten törvényének értelmébe A Szenci Molnár Albert által fordított verses zsolt ároknak ( Psalterium Ungaricum . Hernborn, 1607.) a magyar protestáns (r eformátus) ének- amelyek a bibliai zsoltárok és a Szenci Molnár f ordította verses marosszentimrén haldoklik szenczi molnár . A Kortár snak pedig Könyv: Magyar zsoltároskönyv - Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai a genfi zsoltárok dallamaira - Szenczi Molnár Albert, Bencsik Gábor, Kerényi Imre,..

Szenci Molnár Albert: Szenci Molnár Albert összes

Darabanth | 277. Gyorsárverés | Szenczi Molnár Albert: Dávid Zsoltárok. Budapest, 1985, Helikon Kiadó. Kiadói aranyozott műbőr kötés, kiadói. Varga Bálint: Szenczi Molnár Albert, a magyar zsoltárszerkesztő élete és írói működése. 1932. Szenczi Molnár Albert: Naplója, levelezése és irományai. Jegyzetekkel ellátva kiadta Dézsi Lajos. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. 1898. Árokháty Béla: Szenczi Molnár Albert és a genfi zsoltárok zenei ritmusa

Szenczi Molnár Albert: Magyar zsoltároskönyv (Magyar

  1. Szenczi Molnár Albert zsoltárait a jelzett két vonatkozásban mérlegre téve azt kellett megállapítanom, hogy - bár Szenczi Molnár nyelvújító szerepének pontos felmérése még a jöv feladata - is sokat tett a magyar irodalmi nyelv kialakulása érdekében (l. részletesen SZATHMÁRI 2007.). 2
  2. Szenczi Molnár Albert és a genfi zsoltárok zenei ritmusa. Bezárás. Árokháty Béla Árokháty Béla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Árokháty Béla könyvek, művek. Megvásárolható példányok. Nincs megvásárolható példán
  3. Szenczi Molnár Albert magyar zsoltárai ISTEN N E сЪ E S W Y TESTAMENTVMANAC m O FH Í'TA'C F* A Pn jTO LO C *li«l ш«| Írnod f*m Uo;u«. MAGYAR NYEIAVRF. FORDtTTA-CuK rgéiilcnci wij*4inan,Aí lllcnnct Mag) н oiGigban *«M Anva fi«m Fg) hiii> OK fpölíífff
  4. A reformáció szerpe a zsoltárok terjedésében. A reformáció célja volt többek között az is, hogy a Bibliát és az Istenes könyveket saját anyanyelvükön olvashassák a hívek. SZENCZI MOLNÁR ALBERT (1574-1633), a reformáció korának zsoltárköltője, híven igyekszik visszaadni a bibliai szöveget. Ugyanakkor egyforma.
  5. Szenczi molnár albert zsoltárok: Add an external link to your content for free. Search . Szenczi Molnár Albert Szenci a Molnár Albert magyar református lelkész, a nyelvi készségek, a filozófia, a zsoltár költő, vallási író, műfordító. A munka egyik nagy elismerés dicséret jutott eszembe, Pázmány Péter esztergomi érsek.
  6. Szenczi Molnár Albert: Dávid Zsoltárok. Budapest, 1985, Helikon Kiadó. Kiadói aranyozott műbőr kötésben, kiadói papírmappában, benne Tolnai Gábor: A költő és a tipográfus c. tanulmá

Szenczi Molnár Albert: Dávid Zsoltárok

Zsoltárok 1565 by Claude Goudimel / Négyszólamú kórusok a

Szenczi Molnár Albert - Wikipédi

  1. dazt, ami vallásra nézve a.
  2. Szenczi Molnár Albert (1574-1634) (Szenc, 1574. aug. 30. - 1634. jan. 17?, Kolozsvár): zsoltárfordító, filológus, nyelvtudós. Ősei székelyek; nagyapja, apja.
  3. Szenczi Molnár Albert 1629 táján Kolozsvárt telepedik le, s ott él 1634 januárjában bekövetkezett haláláig. Utolsó tíz esztendejéről keveset tudunk. Az bizonyos, hogy a nagy fejedelem halála után nehéz viszonyok közön él, maga nyilatkozik róla; nyomorúságosak a körülményei
  4. Molnár Albert zsoltárainak szöveghagyományozó-dásáról. A zsoltárok eredeti és a mai magyar református énekeskönyvben levő szövegeinek összehasonlítása (kommentárokkal). Második, bővített és javított kiadás. Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2012. (Nyelvi é

Szenczi Molnár Albert / Szerző: Szenci Molnár Albert (1574-1634) Megjelent: (1939) Magyar zsoltároskönyv : Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai a genfi zsoltárok dallamaira Szerző: Szenci Molnár Albert (1574-1634) Megjelent: (2014 GÖNCRUSZKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: 2010. augusztus 7., szombat 18:25: Szenczi Molnár Albert útján-emlékfutás Gönctől, Vizsolyig: Az immár hagyománnyá váló Vizsolyi Biblia Fesztivál eseményei közé tartozik a Szenczi Molnár Albert tiszteletére rendezett emlékfutás Göncről a Károlyi Gáspár Múzeumtól, a vizsolyi Református Templomig, az érintett települések.

Video: Árokháty Béla: Szenczi Molnár Albert és a genfi zsoltárok

A zsoltár és zsoltárfordítások - Irodalom kidolgozott

Szenczi Molnár Albert. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ebben a változatban sablon- vagy fájlváltoztatások várnak ellenőrzésre. A közzétett változat ekkor volt ellenőrizve: 2018. november 9. : Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez. Szenczi Molnár Albert.

Szenczi molnár albert zsoltárok Info About What's Thi

SZENCZI MOLNÁR ALBERT ZSOLTÁRAI 407 Beza és Molnár fordításai egyeznek meg, a többiektől pedig ezekre nézve eltérnek. XXXVII. zs. ii. 4—5. Marót : Molnár: Car les benins de Dieu possederont Annakokaért éz áldott nemzet Finalement térre pleine de graisse, Oerököíe leízen az firos földnec, Lobw Szenczi Molnár Albert még mindig énekelteti a századokat.1 A zsoltárok, zsoltárversek, illetve ezek többségének szövege: fohásza, kérése, panasza, dicsőítése, hálaadása minden ember szívéből szólhat ma is. Számos Szenci Molnár-zsoltárfordítás a magyar protestánsok

Szenczi Molnár Albert Magyar zsoltároskönyv Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai a genfi zsoltárok dallamaira. Megvan nekem. Olvastam. Ha a magyar irodalomnak egész Csokonaiig legváltozatosabb formakincsű verselőjétől, a rímes-időmértékes magyar vers (mostani kifejezéssel: a nyugat-európai verselés) első hazai. Magyar zsoltároskönyv : Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai a genfi zsoltárok dallamaira Szerző: Szenci Molnár Albert (1574-1634) Megjelent: (2014) Szenczi Molnár Albert : nyelv- és irodalomtörténeti tanulmány / Szerző: Jancsó Benedek (1854-1930) Megjelent: (1878 6. Milyen eseményhez köthető a magyar nyelvű zsoltárok megjelenése? A./ Tatárjárás; B./ Törökdúlás; C./ Reformáció + könyvnyomtatás . 7. Szenczi Molnár Albert hatott az anyanyelv-használatra is. Szerinted miért? A./ Árnyalta a szókincset, a nyelvhasználatot, a ritmika és poétika is gazdagodot Dinnyés József énekmondó volt a közelmúltban a szombathelyi Szenczi Molnár Albert Református Kör vendége. Zsoltárok éneklésével tisztelegtek a 48-as ifjak előtt, valamint a református értelmiségieket tömörítő kör névadója előtt, aki elsőként adott az emberek kezébe magyar nyelvű zsoltároskönyvet. Dinnyés József eredeti formájukban hozta vissza a zsoltárokat. Szenei M olnár Albert zsoltárfordításai a genfi zsoltárok dallamaira. Budapest, a Magyarországi Református Egyház Zsinata, 2003. 494 old. Lassan, de biztosan közelít a nagy évforduló: 2007-ben lesz négy­ száz esztendeje, hogy megjelent a nassau-dillenburgi grófság iskolaváros­ ában, H erbornban Szenei Molnár Albert.

e.hu/pdf/Zsoltarok.pdf Az egyes zsoltároknak más zsoltárok dallamaira való éneklésére vonatkozó megjegyzéseket lásd az énekeskönyvben és például az eredeti Szenci Molnár-szövegek kritikai kiadásában (Szenci Molnár Albert költői művei. Sajtó alá rend. Stoll Béla. Akadémiai Kiadó. Bp., 1971 Szenczi Molnár Albert a nemzeti érdeket összekapcsolta a tudományos érdekkel. Munkássága a nemzeti irodalom és a tudományosság felemelésére irányult. A zsoltárok költői fordításával, a latin nyelvű magyar nyelvtan elkészítésével, a magyar Biblia javított kiadásával, a Kálvin Institúció és számos más mű.

149. Zsoltár (Szenczi Molnár Albert) - YouTub

Árak és vélemények egy helyen! · Szenczi Molnár Albert református teológus, író, a magyar művelődéstörténet kiemelkedő alakja, 1574. augusztus 30-án született a Pozsony melletti Szencen Az abaúji Göncön a Biblia-fordító és könyvnyomtató Károli Gáspár mellett inaskodott 1587-ben, két évet tanult a debreceni református kollégiumban, majd külföldi akadémiákra. Szenczi Molnár Albert zsoltárok többször is felhangoztak az elmúlt hetek során: Rétén Mászáros János Elek presbitertől, a Csillag születik 2012-es győztesétől, Szencen Dinnyés József zenésztől, s természetes része volt más programoknak is, iskolai műsoroknak Tudnivaló, hogy Szenci Molnár Albert a zsoltárok t a r t a l m á t fogalmazta át magyar költészetté, zömmel Balassi Bálint strófaképleteit felhasználva - a dallam adott volt. E 150 zsoltár máig egyik legimpozánsabb , bár alig felhasznált alapbázisa nyelvünknek és irodalmunknak -- és igen! költészetünknek..

SZENCZI MOLNÁR ALBERT

Hasonló tételek. Szenczi Molnár Albert magyar zsoltárai Szerző: Benda Kálmán, et al. Megjelent: (1994) ; Szenczi Molnár Albert sorsfordulása Szerző: Herepei János Megjelent: (1965) ; Szenczi Molnár Albert sírja Szerző: Herepei János Megjelent: (1965 1 Szenci Molnár Albert zsoltárainak nyelvi problémái a református énekeskönyvben * A. Molnár Fer.. Szenczi Molnár Albert Szenci Molnár Albert (1574-1634) Szenci Molnár Albert 1574-ben született a Pozsony megyei Szencen jómódú, mezővárosi, református molnárcsaládból A pályázat címe: Szenczi Molnár Albert élete zsoltárképekben. Műfaja: Iskoladráma. Színpadra készítendő pályamű, amely Szenczi Molnár Albert életét mutatja be zsoltáréneklésekkel. Az életrajz színpadi előadása közben zsoltárok csendülnek fel kórus előadásában A zsoltárok végén pedig az áll, hogy Szenci Molnár Albert ezeket Marot Kelemen és Béza Tódor francia verseiből fordította, holott jól tudjuk, hogy bár ezeket is figyelembe vette, a fordítást Ambrosius Lobwasser német nyelvű zsoltárparafrázisaiból végezte. [22

Szenczi Molnár Alber

Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításainak hatása évszázadok óta meghatározó az iro-dalmunkban, olyan költőinket ihlette meg, mint például Babits Mihály, József Attila, Weöres Sándor, Dsida Jenő, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Nemes Nagy Ágnes és Lőrincz P. Gabriella, akik zsoltárparafrázisaikkal bizonyították zsoltár kotta részlet 1939 Szenczi Molnár Albert Graduale Pars II. 2003 közgyûjtemények . Zeusz lat. Jupiter az egykori görög pantheon fõistene. ApCsel. 14, 12. Miután Misztrában Pál meggyógyított egy bénát, a város lakói elnevezték Hermésznek, ez a latin Merkur megfelelõj Szenczi Molnár Albert és a genfi zsoltárok zenei ritmusa. Tanulmány a magyar zsoltárfordító poéta halálának háromszázadik évfordulója alkalmából - Árokháty Bél

Untitled Document [www

I.Zsoltárok:1.90. Tebenned bíztunk eleitől fogva /fordította Szenczi Molnár Albert +2.42. Mint a szép híves patakra /fordította Szenczi Molnár Albert +3.28. Hozzád kiáltok, kegyes Uram /fordította Szenczi Molnár Albert +4.Hogyha felindul az Isten /fordította Szenczi Molnár Albert +5.23 a fordításaik miatt. Szenczi Molnár Albert 1607-re készíti el Lobwasser német verziója alapján a Psalterium Ungaricumot: a százötven genfi zsoltár, a Tízparancsolat és a Nunc dimittis versbe szedett magyar változatát. Szenczi Molnár munkája dönt ően alakította Debrecen, Győrfi Lajos (2008) -- Köztéri művészeti alkotások közösségi adatbázis

Szenczi Molnár Albert magyar református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító. Munkásságának egyik nagy elismerése, hogy arról dicsérettel emlékezett meg Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi ellenreformáció vezető alakja. Életének javát külföldön élte le. Olyan európai hírű tudósokat tudhatott. Az emlékműsor bevezetőjeként Szenczi Molnár Albert munkásságának rövid méltatása hangzott el: Molnár Albert a Zsoltárok költői fordításával, a latin-görög-magyar szótár készítésével, a magyar Biblia javított kiadásával, a kálvini Institutió és számos többi fordításaival, valamint a Móricz hesseni. P. VÁSÁRHELYI Judit, Szenci Molnár Albert és a vizsolyi Biblia új kiadásai. Előzmények és fogadtatás, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2006 (Historia Litteraria, 21)

Szenczi Molnár Albert élete zsoltárképekben - pályázat. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Intézetének Szabó Zoltán Kutatóintézete pályázatot hirdet 18-35 éves református fiatalok számára.. A pályázat címe: Szenczi Molnár Albert élete zsoltárképekben A pályázat címe: Szenczi Molnár Albert élete zsoltárképekben. Műfaja: Iskoladráma. Színpadra készítendő pályamű, amely Szenczi Molnár Albert életét mutatja be zsoltáréneklésekkel. Az életrajz színpadi előadása közben zsoltárok csendülnek fel kórus előadásában. Terjedelme: Az előadás tervezett időtartama. A Szenczi Molnár Albert élete zsoltárképekben című iskoladráma ősbemutatóját tartották a sárospataki Teológia diákjai Alsóbereckiben 2018. május 27-én a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében a gyülekezet lelkipásztorai: Laczkó Gabriella - aki egyben a Teológia tanára is - és Darvas Szilárd meghívására Szenci molnár albert 1590. Albert Szenczi Molnár (30 August 1574 - 17 January 1634) was a Hungarian Calvinist pastor, linguist, philosopher, poet, religious writer and translator.. Although he lived the largest part of his life abroad (Wittenberg, Strassburg, Heidelberg, Altdorf, Marburg and Oppenheim) and the majority of his work was born there, Albert Szenczi Molnár contributed his work. XJM&MJM-tjXAÚfim *.rtf. 2.SZENCZIMOLNÁRALBERTBABÉRKOSZORÚJA. BEVEZETÉS. Egy küzdelmes,tevékenyésérdemekbengazdagéletet ismertetünkelapokon.

Szenczi Molnár Albert megtette, ami a feladata volt

Számos nyelvre lefordították, magyar nyelvre elsőként 1606-ban Szenczi Molnár Albert. Kálvin szorgalmazta egy teológiai főiskola felállítását, amelyhez személyes gyűjtéssel is hozzájárult. A genfi akadémiát 3 fakultással 1559. január 5-én nyitották meg Szenczi Molnár Albert (Szenc, Pozsony vm., 1574. aug. 30.-Kolozsvár, 1634. jan. első fele): református lelkész, zsoltárfordító. - Nagyapja molnár volt, a. Azért vették fel e gyűjteménybe Szenczi Molnár Albert telies Psalterium Ungaricurnát, az 1608-ban Hanauban meg­jelent második, véglegesnek és hitelesnek tekinthető szövegével hogy minél több bibliai-eredetű, tehát kimondottan a »Szent Lélek által tanította ének legyen ez énekeskönvvben. így a közölt zsoltárok.

1 .SZENTPÉTERI MÁRTON. Boszorkányos.Szenci Molnár Albert. MOLNÁR ÉS A TıZ Hamis tanoc föltámadna.. A fordítás 1590-re készült el, s ezer példányban nyomtatták ki. A munka végeztével Szenczi Molnár Albert nagy útra kelt, hogy ösztöndíjasként Németországban, valamint Svájcban gyarapíthassa tudását. Amikor 1599 végén visszatért, a mestere már nem élt Találó és nagyon is ideillő ez a kifejezés, emberfeletti. Az ember felett való Úrtól jött és jön az erő és az áldás. Mennyi szenvedés, nélkülözés árán készült el a zsoltárfordítás, mégis Szenczi Molnár Albert nem magáról beszél, távol áll tőle a beteges öndicséret 339 - Tebenned bíztunk. L. Bourgeois 1510-1569. Kotta letöltése PDF-ben. 1. Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak! Mikor még semmi hegyek nem voltanak, Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva, te voltál, és te vagy, erős Isten, És te megmaradsz minden időben. 2

Szenczi Molnár Albert (1574-1634 ) magyar református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító. Cserna Károly eredeti rajza az «Institutio» fordításának czímlapján közölt egykorú metszet után. Szenci Molnár-portrét és Simon De Passe 1618 körül keletkezett, emblematikus erejű rajzá te a folyókon (Zsoltárok 24:1-2). Vagy ahogyan énekeljük Szenczi Molnár Albert szívet melengető, lelkünket Isten dicséretére indító zsoltárfordításában: Az Úr bír ez egész földdel, És minden benne élőkkel. Övé a földnek kereksé-ge, Mit a tengeren épített, Folyóvizekkel körülvett, Melybe

Szenczi Molnár Albert Napok koszorúzási ünnepsége Szenc; 2015.10.02. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Emlékező Testvéreim! Idén, nyár elején voltam életemben először a házsongárdi temetőben. Térkép szerint bolyongtam a sírok között, keresgéltem, meg-megállva nagyjaink fejfái mellett •Szenczi Molnár Albert: zsoltárok •Misztótfalusi Kis Miklós: nyomdász •Apáczai Csere János: enciklopédia •Utóda: I. Rákóczi György is támogatta az iskolákat és a kulturális életet Zsoltárok könyve (Részletek) 116 23. zsoltár (Károli Gáspár ford.) 116 23. zsoltár (Szenczi Molnár Albert átköltése) 116 23. zsoltár. A jó pásztor (Dr. Gál Ferenc ford.) 117 42. zsoltár (Szenczi Molnár Albert átköltése) 117 42. zsoltár (Dr. Gál Ferenc ford.) 119 Jónás könyve (Dr. Tarjányi Béla ford.) 12 A Hanaui Biblia a Vizsolyi Biblia második, Szenczi Molnár Albert által javított kiadása. A Vizsolyi Bibliától nemcsak nyelvezetében tér el, hanem szerkesztésében és formájában is. Az Ó- és Újszövetség könyvei mellett megtalálhatók a Bibliában a zsoltárok, kottájukkal együtt, így a kor hívő embere egy helyen.

IRODALMI KITEKINTŐ: Szenczi Molnár Alber

Ki, és mikor fordította magyarra a zsoltárok verses változatait? Szenczi Molnár Albert. Sorolj fel költői eszközöket a zsoltárokban. Gondolatritmus, figura etimologica, metafora. Mi az a figura etimologica? Szótőismétlés (uraknak ura) Milyen képeket használ a zsoltáríró Istenre Szenczi Molnár Albert olyan sikeresen költötte át magyarra a . Zsoltárok könyvét, hogy kis változtatásokkal máig ezeket éneklik a református templomokban. A magyar költészet magaslataira először . Balassi Bálint, a reneszánsz legnagyobb költője juttatta a biblikus nyelvet. Istenes versei, amelyekben a bűnbánó költő.

Evangélikus Énekeskönyv - 488

A reformátusok a Károli bibliát használják, melynek szövegén idők folyamán többen javítottak. Szenczi Molnár, Bél Mátyás stb. Tarkanyi Béla trochaikus menetű verssorokban írta át a Zsoltárokat 1857 , Kálmán Károly híven és költői hivatottsággal tolmácsolta a Zsoltárok szépségét A XVI. században további énekeskönyek is megjelentek, például Huszár Gáltól, Gönczi Kovács Györgytől, a legkiemelkedőbb protestáns énekeskönyv azonban Szenczi Molnár Albert zsoltároskönyve. A genfi zsoltárok átültetésével addig ismeretlen formákkal gazdagította a magyar verselést, egyúttal a szakszerű műfordítás. zsinat vezéralakja; Huszár Gál a ma is működő nyomda alapítója; Szenczi Molnár Albert a genfi zsoltárok magyarra fordítója; Komáromi Csipkés György bibliafordító. Egyetemi templom (Egyetem tér 2.) A Református Kollégium 400 éves évfordulójára épült 1938-39-ben Csikesz Sándor teológiai tanár kezdeményezésére

Szenczi Molnár Albert (Szenc, 1574. aug. 30.- Kolozsvár, 1634. jan. első fele) ref. vallású vándortudós. Szencen kezdett tanulni 1584-ben. 1586-tól Győrben öt hónapig, Göncön másfél évig, 1588 nyarától 1590 elejéig pedig Debrecenben tanult SZ Ő NYI György Endre, Molnár Albert és a titkos tudományok = Szenczi Molnár Albert és a magyar kés ő -reneszánsz, a kötetet össze állította CSANDA Sándor, KESER Ű Bálint, Szeged. Főbb művei. F. m.: zeneművei: Petőfi dalok (1920) Balatoni dalok (1921) Psalterium (1941). írásai: Szenczi Molnár Albert és a genfi zsoltárok zenei ritmusa. (Kecskemét, 1934) Az orgonaépítés problémái. (Bp., 1937) A vallásoktatás szerepe a jövő munkáslélek alakításában dimittis versbe szedett magyar változatát. Szenczi Molnár munkája döntõen alakította a magyar köznyelvet is, hiszen az énekelt szövegek gyorsan terjedtek, és igen mélyen meggyökereztek a használatban. A genfi zsoltárok négyszólamú feldolgozásának gy őjteményét Claude Goudimel készítette el Zsoltárok 1565 címmel Szenczi Molnár Albert: zsoltárfordítások, szótár, nyelvtan Tinódi Lantos Sebestyén: énekszerző, az epikus költészetünk fontos alakja Heltai Gáspár: a magyar novellisztikus széppróza megalapítója → következő ór

Zsoltárok, hitviták, vitézi élet - Az Óhegy Egyesület Felolvasó Színházának elôadása: Balassi Bálint, Heltai Gáspár, Szenczi-Molnár Albert, Tinódi-Lantos Sebestyén versei és részletek Sütô András: Csillag a máglyán c. drámájából. Elôadják: Benyóné Mojzsis Dóra A Lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium Gaudium Énekegyüttese zsoltárok éneklésével Jókán és Szencen, a záró rendezvényen is fellépett. Ennek keretében a szenci alapiskola hatodikosai is színpadra léptek, akik Szenczi Molnár Albert életét vitték színre egy rövid, de nagyon tartalmas és jól dramatizált előadással •Szenczi Molnár Albert (Hanau, 1608) •1500 pld., negyedrét alak •Szenczi Molnár Albert(Oppenheim, 1612) •2000 pld., nyolcadrét formátum •1607: Psalterium Ungaricum (Zsoltárok könyve) •Jansonius-félekiadás Amszterdam, í ò ð ñ •Váradi Biblia Szenczi Kertész Ábrahámnyomdász, javította: KölesériSámue Ez utóbbi Szenczi előtt nem is létezett. Majd hozzákezdett a Dávid zsoltárok fordításához, hogy magyar nyelvű zsoltárokat adhasson a magyar protestánsok kezébe. Ennek 1607-es megjelenése után szánta el magát a Károlyi által fordított Szent Biblia újbóli kiadására. néhol meg is jobbitotta Szenci Molnar Albert

Szenczi Molnár Albert (Szene, 1574-Kolozsvár, 1634) Hazai tanulmányok után 9 évig tanul külföldön. Nyugtalan lelke később is vándorlásra készteti. Ennek dacára hatalmas életművet hagy maga után. Jó gyakorlati érzékkel mindig arra vállalkozik, ami éppen a legszükségesebb egyházépítő munkánkban Szenczi Molnár Albert (Szenc, 1574. augusztus 30. - Kolozsvár, 1634. január 17.) magyar református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi. A Bibliában található zsoltárok több mint háromezer évvel ezelőtt születtek, de ma is mintapéldái az ember és Isten közötti bensőséges, közvetlen kapcsolatnak. A zsoltárok szövegei eredetileg korabeli ismert népénekekre, népdalokra íródtak. A zsoltárok magyar fordítását Szenczi Molnár Albert készítette el 1606-ban Amikor a római katolikus egyház nyelve latin lett ezen a nyelven váltak ismertté a zsoltárok Európában, sőt a misszió folytán az egész keresztény világban. Amikor nemzeti nyelvre fordították a zsoltárokat a magyar Kálvinista egyházban Szenczi Molnár Albert énekeiben gyülekezeti énekké vált a zsoltár

Evangélikus Énekeskönyv - 44

Ez áll a Református énekeskönyvben a Zsoltárok végén: Mind a százötven zsoltár szövegét magyar nyelvre fordította Marot Kelemen és Béza Tódor francia verseiből 1606 március 9. és május 24., valamint szeptember 1-23. napjai közötti időben, tehát nem egészen 100 nap alatt Szenci Molnár Albert (1574-1634). Munkáj 321 - Szívemet hozzád emelem. 1. Szívemet hozzád emelem, Benned bízom, ó, Uram. Meg nem szégyenítesz engem, Ne nevessenek rajtam. Mert szégyent nem vallanak, Kik tehozzád esedeznek. Azok pironkodhatnak, Akik hitetetlenül élnek Magyar zsoltároskönyv : Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai a genfi zsoltárok dallamaira : először megjelent 1607-ben, Herbornban: Magyarország nemzeti atlasza : természeti környezet: Medien in Ungarn historische Bedingungen, Orientierung und Auftrag: Mélység és magasság Balog Zoltánnal beszélget Halász Zsuzs Evangelium pacis aeternae Szenczi Molnár Albert 1606.jpg 1.283 × 2.265; 1,71 MB Hanaui Biblia 1608.jpg 345 × 493; 95 KB Portrait 2 of Szenci Molnár Albert from vmek oszk hu.jpg 461 × 597; 89 K A pályázati kiírás szigorúan megadta a kritériumokat és a kereteket: Szenczi Molnár Albert életéről és munkásságról kellett egy 20-30 perces iskoladrámát írni, amelyben genfi zsoltárok csendülnek fel. Az általam írt műben miközben halad a történet, egy kórus - azaz a diákok csoportja - genfi zsoltárokat énekel